Відділ містобудування та архітектури

Назва територіальної                    одиниці

   ПІБ

  Посада та контактні дані

Золотоніський район

Деревянко Людмила Василівна

начальник відділу містобудування та архітектури

тел. 097-750-91-27    

ел. адреса: [email protected]

Рікун Наталія Геннадіївна

головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури

тел. 097-529-99-92

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування та архітектури Золотоніської районної державної адміністрації 

 

І. Загальні положення

1. Відділ містобудування та архітектури Золотоніської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Золотоніської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, який утворюється головою Золотоніської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, з питань проходження державної служби – керівнику апарату райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної райдержадміністрації, наказами начальника відділу містобудівної діяльності та містобудівного кадастру Департаменту будівництва Черкаської ОДА, а також Положенням про відділ.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі містобудування та архітектури на території Золотоніського району.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, відповідних напрямків та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

4) проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування територій району) та місцевому рівнях;

5) здійснює моніторинг щодо:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

6) надає адміністративні послуги у встановленому законодавством порядку, а саме:

надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

видає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

оформляє паспорти прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

7) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

8) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

9) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

10) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

11) у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно - територіального устрою району;

12) координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення іх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

13) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

14) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

15) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

16) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

17) забезпечує виконання робіт з укомплектуванню, зберіганню, обліку та використанню архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

18) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих  об'єктів містобудування;

19) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

20) забезпечує в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів;

21) розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

22) здійснює інші передбачені законом повноваження містобудування та архітектури.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і надання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Черкаською обласною державною адміністрацією.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосується його компетенції;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або начальником управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

11. Відділ має власний бланк та печатку.

 

Інформаційна карта адміністративниї послуги надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проектування об’єкта будівництва

Інформаційна карта адміністративниї послуги видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Інформаційна карта адміністративниї послуги видача  паспорта прив’язки  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності

 

 

 

 

09 Травня, 2023 р., 10:36
Відділ містобудування та архітектури Золотоніської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Золотоніської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, утворений головою Золотоніської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь