Звіт про роботу відділу за 2022 рік

Дата: 09.05.2023 10:36
Кількість переглядів: 156

Фото без описуВідділ містобудування та архітектури Золотоніської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Золотоніської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, утворений головою Золотоніської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної райдержадміністрації, наказами начальника відділу містобудівної діяльності та містобудівного кадастру Департаменту будівництва Черкаської ОДА, а  також  Положенням про відділ.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі містобудування та архітектури на території Золотоніського району.

1. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, відповідних напрямків  та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

4) проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування територій району) та місцевому рівнях;

5)  здійснює моніторинг щодо:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

6) надає адміністративні послуги у встановленому законодавством порядку, а саме:

надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

видає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

оформляє паспорти прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

7) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

8) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

9) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

10) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

11) у межах компетенції, на підставі проектних  рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 12) координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення іх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

13) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

14) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

15) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

16) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

17) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

18) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих  об'єктів містобудування;

19) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

20) забезпечує в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів;

21)  розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

Для здійснення повноважень Відділом містобудування та архітектури, Золотоніською військовою адміністрацією укладені  Узгоджені рішення про співпрацю щодо надання адміністративних послугу сфері архітектури та будівництва з Центрами адміністративних послуг, які розміщені в Територіальних громадах Золотоніського району.

Сторони домовилися що через ЦНАП будуть надаватися наступні адміністративні послуги:

1.2.1. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

1.2.2.Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

1.2.3. Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

1.2.4. Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

1.2.5. Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

1.2.6. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Для здійснення вказаних послуг відділом  через ДП «ДІЯ» отримано  доступ до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва).

Перелік документів необхідних для прийняття відповідних рішень вказаний  в Інформаційних картках адміністративної послуги та надісланий для роботи до Центрів надання адміністративних послуг  територіальних громад Золотоніського району.

Для отримання вказаних послуг документи подаються адміністратору у  центр надання адміністративних послуг особисто суб’єктом звернення  або його уповноваженою особою, надсилаються поштою, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення . Станом на теперішній час: оформлено 8 паспортів прив’язки тимчасової споруди; надано 3 висновки з містобудівної документації; з часу створення відділу надано містобудівні умови та обмеження забудови  земельної ділянки  на  15 об’єктів будівництва; видано 9 будівельних паспортів; надано допомогу в оформленні дозвільних документів 25 громадянам Золотоніського району.

Війна вносить свої корективи у  містобудівну діяльність  країни в цілому.

Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.

За закон проголосували 280 нардепів. У пояснювальній записці до закону наголошується, що перші місяці широкомасштабної війни показали можливості наявної в Україні системи цивільного захисту щодо убезпечення цивільного населення є вкрай обмеженими." Переважна більшість укриттів, розташованих у населених пунктах можна класифікувати, як найпростіші укриття, тобто цокольні або підвальні приміщення, інші споруди підземного простору, в яких можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження (підвали в багатоквартирних будинках і навчальних закладах, паркінги тощо). Значна частина таких укриттів не обладнана евакуаційними виходами, не має доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання харчових продуктів, не говорячи вже про спроможність захистити населення у випадку застосування зброї масового ураження", - наголошується в документі.

Відповідно, наявна система цивільного захисту не в змозі повною мірою забезпечити захист людей від ризиків, пов’язаних з бойовими діями, особливо, якщо зважити на відверто варварський характер ведення війни, який практикується збройними формуваннями держави-агресора.

Тому постало питання про термінове розгортання в Україні мережі захисних споруд цивільного захисту, спроможних забезпечити, або принаймні суттєво підвищити рівень безпеки громадян від воєнних злочинів, які чи не щодня вчиняються збройними силами російських терористичних військ.

Законом запропоновано:

1) визначити, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна містити розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Затвердження вказаної містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється;

2) передбачити, що обмеження щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб, визначені частиною третьою статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не поширюються на випадки будівництва та експлуатації окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту;

3) встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

4) встановити таку додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта як невідповідність об’єкта проєктній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, у тому числі щодо дотримання вимог, передбачених розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захист;

5) надати визначення терміну проєктна документація повторного використання та врегулювати питання її експертної оцінки;

6) врегулювати джерела фінансування витрат, пов'язаних з утриманням у готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

7) врегулювати строки приведення у готовність до приймання населення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період;

8) передбачити істотні умови договору оренди захисної споруди цивільного захисту (її частини), яка перебуває у державній або комунальній власності, та підстави для його розірвання в односторонньому порядку;

9) уточнити перелік осіб, на яких покладається обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проєктування та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд.

"Прийняття Закону забезпечить створення додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами".

9 червня 2022 року набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року   № 2254-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності», опублікований у виданні “Голос України” від 08.06.2022 р. № 119, яким спрощуються процедури у сфері містобудівної діяльності в умовах воєнного стану.

Зокрема, Закон дозволяє під час дії воєнного стану встановлювати та змінювати цільове призначення земельної ділянки без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки – новим видом її цільового призначення) та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією (крім природоохоронних та ландшафтнорекреаційних територій, визначених містобудівною документацією на місцевому рівні, земель, віднесених до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, земель водного фонду (крім розміщення річкових портів (терміналів) тощо для:

будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій;

розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай;

розміщення об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу), мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів;

розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків;

розміщення мультимодальних терміналів  та виробничо-перевантажувальних комплексів.

Висновок про можливість або неможливість розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта надається уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту про його надання.

 

Начальник відділу                                                                                            Людмила ДЕРЕВ’ЯНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь