Алгоритм визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Черкаської області

Дата: 09.05.2023 16:04
Кількість переглядів: 408

Фото без описуПідприємства, установи і організації:

 1. формують пакет документів згідно з вимогами “Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період”  (далі - Порядок та критерії), що затверджений Постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 (далі - Постанова) https://bit.ly/42xMnwl 

 2. пакет документів та супровідний лист на ім'я начальника обласної військової адміністрації Табурця Ігора Івановича у відсканованому вигляді надсилають на електронну адресу Черкаської обласної військової адміністрації cancelar@ck.gov.ua. У супровідному листі зазначається назва кожного документу, який додається, та обовязково зазначається номер телефону та контактна особа. Додаткова інформація: 063 051 92 45.

 

Обласна військова адміністрація

 1. реєструє  пакети документів, отримані  від підприємств, установ і організацій;

 2. направляє на розгляд Комісії з визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Черкаської області.

 

Комісія:

 1. попередньо аналізує пакети поданих документів від підприємств, установ і організацій на відповідність регіональним критеріям та загальним критеріям, що визначені  Постановою;

 2. розглядає на засіданнях подані пакети документів від підприємств, установ і організацій;

 3. визначає на відповідність критеріям підприємства, установи і організації;

 4. готує висновки, щодо критичності підприємств, установ, організацій, в яких обґрунтовується відповідність критеріям;

 5. подає на затвердження голові обласної військової адміністрації перелік підприємств, установ і організацій, які пропонує визначити критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Черкаської області чи відмовити з відповідним обґрунтуванням;

 6. перелік підприємств, установ і організацій, які відповідають критеріям та визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Черкаської області, затверджується розпорядженням обласної військової адміністрації з обгрунтуванням;

 7. перелік підприємств  установ і організацій, які не відповідають критеріям та яким відмовлено у визначенні критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Черкаської області, затверджується розпорядженням обласної військової адміністрації з обгрунтуванням;

 8. копію рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період обласна військова адміністрація надсилає до Мінекономіки та Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

 

Визначення здійснюється за такими критеріями:

 1. загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;

 2. сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

 3. підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015  №83;

 4. підприємство, яке має важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Черкаської області в особливий період  (щоб отримати цей критерій потрібно підготувати документи щодо відповідності регіональним критеріям, затвердженим розпорядженням Черкаської ОВА);

 5. відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства;

 6. розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

 7. підприємство є резидентом Дія Сіті.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на наступні особливості застосування окремих критеріїв:

Для отримання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, підприємство, установа і організація має відповідати трьом або більше встановленим критеріям.

ПРОТЕ:

Підприємство  може відповідати двом або більше критеріям, якщо воно належить до:

 • паливно-енергетичного комплексу;

 • підприємств, які провадять  діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту та належить до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;

 • лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури)

Середньозважений курс гривні до євро (середній за 2022 рік) за даним НБУ становив 33, 98 грн за 1 євро.

При підрахунку загальної суми податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року, не враховується сплата ЕСВ.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Черкаській області за IV квартал 2021 року становила 12952 грн.

 

РЕГІОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ 

(при необхідності застосування пп.4 п.2 Порядку та критеріїв)

 

КРИТЕРІЇ  визначення підприємств, установ і організацій області, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Черкаської області в особливий період  

 

Для підприємств, установ і організацій, що здійснюють свою діяльність на території Черкаської області та зареєстровані в Черкаській області.

Підприємства, установи і організації мають відповідати одній із груп критеріїв А або Б, чи обом групам критеріїв А та Б одночасно.

 

 

1. Для групи критеріїв А відповідати одному або більше критеріям:

 

1) надходження (сплата) від суб’єкта господарювання до бюджету територіальної громади Черкаської області протягом 2022 року податку
  на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати (код бюджетної класифікації 11010100) у розмірі не менше 0,5 відсотка від загальної суми надходжень податку на доходи фізичних осіб (код бюджетної класифікації 11010100) до бюджету відповідної територіальної громади Черкаської області.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає завірену суб’єктом господарювання копію довідки (листа) Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області про надходження від суб’єкта господарювання до бюджету територіальної громади Черкаської області протягом 2022 року податку на доходи фізичних осіб з доходів
  у вигляді заробітної плати (код бюджетної класифікації 11010100);

 

2) підприємство, установа і організація здійснює зовнішньоекономічну діяльність обсягом валютних надходжень в іноземній валюті в еквіваленті
  не менше ніж 500 тис. євро, що визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає довідку
  з банку за останні 4 квартали, що підтверджує надходження валютної виручки;

 

 3) забезпечення сільськогосподарськими підприємствами (код згідно КВЕД ДК 009:2010: секція А, розділ 01) загального обсягу сплачених податків
  і зборів у 2022 році, які використовуються для обрахунку мінімального податкового зобов’язання у сумі понад 1682 гривні на 1 га сільгоспугідь, які перебувають у власності та/або користуванні.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає довідку
  з Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області
, яка підтверджує відповідність обсягу сплачених податків понад мінімальне податкове зобов’язання.

 

2. Для групи критеріїв Б відповідати двом критеріям:

 

1) важливість підприємства, установи і організації для громади, району, області, у межах якої відповідний суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає лист-обґрунтування від відповідної територіальної громади, районної, обласної військової (державної) адміністрації, який в тому числі може підтверджуватися відповідним чинним договором/договорами про закупівлю товарів, робіт, послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності громади;

 

2) підприємство, установа і організація незалежно від форми власності, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2023 року) згідно кодів класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання
  та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, має один з таких кодів:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D);

водопостачання; каналізація, поводження з відходами (секція Е);

будівництво (секція F);

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (секція Н, розділ 49, група 49.3, клас 49.31 – пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; група 49.4, клас 49.41 – вантажний автомобільний транспорт; розділ 51, група 51.1, клас 51.10 – пасажирський авіаційний транспорт);

інформація та телекомунікації (секція J);

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (секція N, розділ 80, група 80.2, клас 80.20 – обслуговування систем безпеки);

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
  (секція О);

освіта (секція Р);

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (секція Q);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (секція R, розділи 90, 91, 93).

 

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Після визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємства, установи і організації подають списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, до ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері чи ОВА, на території юрисдикції якої вони розташовані.

Документи подаються відповідно до п.8 Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, що затверджений Постановою КМУ від 27.01.2023 № 76.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь