ШЕЛУХІН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ ( 1864 - 1938 )

 

   Одним Із видатних борців за українську державу, відродження  національної свідомості народу був наш земляк, професор Сергій Павло­вич Шелухін.

    Народився Сергій Павлович в с.Деньги 18 жовтня 1864 році в сім"! небагатого помі­щика. Після навчання в народній школі закін­чив Лубенську гімназію і Київський універси­тет.

     З 1889 року С.П.Шелухін працював у редак­ції газети "Бессарабець", у 1891 році був фактичним редактором "Елисаветградского весника" потім бере активну участь у роботі газети "Рада".

     Тривалий час наш земляк жив у Одесі. Тут він працював суддею, був активним діячем міс­цевої "Просвіти", а після 1917 року - головою революційного комітету. Згодом С.П.Шелухін був призначений генеральним суддею та мініст­ром судових справ Української народної республіки.

     Після громадянської війни С.П.Шелухін емігрував до Чехословаччини, став професором Українського університету в Празі.

   Залишив наш земляк слід І в літературі. Його вірші, що належали до поезії українського неоромантизму, друкувалися під псевдонімом Сергій Павленко в часописах "Україна" (1907), "Українська хата" (І909-І914), "Зоря","Рада", "Світло", "Літературно-науковий вісник", "Бу­ковина", "Громадська думка", "Рідний край", альманахах та антологіях.

   Писав письменник-земляк також наукові стат­ті й розвідки. У 1909 році видав книгу "Літе­ратурні герострати українства", а в 1929 ро­ці - "Звідкіля походить Русь".

   Помер Сергій Павлович Шелухін у 1938 ро­ці у Празі.

Повернутись